En av våra nischer är renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och kulturminnesmärkta byggnader, K-märkta byggnader.
Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder. Arbetet utförs alltid med egen personal och med i samverkan med beställare samt olika antikvariska kontrollanter och instanser.

Kulturrenoveringar

En av våra nischer är renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och K-märkta byggnader. Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder. Arbetet utförs alltid med egen personal och med i samverkan med beställare samt olika antikvariska kontrollanter och instanser.

Lokalanpassningar & ombyggnader

Vi utför olika typer av renoveringsarbeten, däribland takrenoveringar, lokalanpassningar och andra typer av ombyggnationer.

Takrenovering

En av våra nischer är renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och K-märkta byggnader. Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder.