Rosendals Bygg AB startade 2003, och verksamheten har ca 25 st anställda. Företaget har en lång tradition av renovering av kulturbyggnader samt ombyggnad av offentliga lokaler. Verksamheten idag omfattar även ombyggnader av kontors – och butikslokaler.

Företaget har en lång tradition av renovering av kulturbyggnader samt ombyggnader av offentliga lokaler. Verksamheten idag omfattar även ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler. Vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit ett flertal framgångsrika samverkansprojekt.

Verksamheten består av 5 tjänstemän samt ca 25 snickare, betongarbetare och murare och drivs från våra lokaler på Stålgatan 23.

Tjänster

En av våra nischer är renovering och ombyggnad av kulturbyggnader och K-märkta byggnader.
Vi genomför årligen ett antal kyrkor med tyngdpunkt på fasadrenoveringar då vi har en stor kompetens gällande mur- och putsarbeten enligt gamla metoder. Arbetet utförs alltid med egen personal och med i samverkan med beställare samt olika antikvariska kontrollanter och instanser. Läs mer om våra tjänster här

Verksamheten idag omfattar även ombyggnader och anpassningar av kontors- och butikslokaler.

Vi arbetar inom samtliga entreprenadformer och har drivit ett flertal framgångsrika samverkansprojekt.

Kunder

Här skriver vi lite om våra kunder……
Läs mer om våra referensuppdrag här.

Samarbeten / Sponsring

Att som företag kunna stötta och vara med att påverka…… Läs mer om våra samarbeten och sponsoring här.