Vi tillhandahåller tjänster som präglas av hänsyn och omtanke om miljön.
I vår verksamhet strävar vi efter att använda miljöanpassade lösningar och material, och att noga
planera hanteringen av byggavfall samt att verka för ett miljövänligt byggande.

Som beställare hos Rosendals Bygg ska du alltid känna dig trygg i att vi följer de lagar och riktlinjer som gäller.

Rosendals Bygg har tillsammans med sina anställda arbetat fram en projekthandbok där syftet är att skapa rutiner, före, under och efter ett projekt för att säkerställa allas trygghet i arbetet och arbetets alla moment, genom detta kan vi säkra att alla våra kvalité- och miljömål uppfylls i varje projekt litet som stort.

Vår ambition är att alla som är inblandade i våra projekt, så väl anställda som våra beställare, skall känna Trygghet och Delaktighet och detta i sin tur leder till Lönsamhet.

Trygghet
Alla anställda på Rosendals Bygg har en bra försäkring samt bra förmåner så som friskvårdsbidrag, företagshälsovård.
alla anställda har även arbetstidsförkortning som man kan nyttja för extra ledighet.
Med hjälp av vår speciellt framtagna projekthandbok med tydliga riktlinjer och rutiner skapar vi en
trygg och säker arbetsplats och beställaren vet att arbetet följs upp och blir utfört på ett säkert sätt.

Trygghet på arbetsplatsen innebär självklart att alla våra arbetsplatser skall hållas fria från droger och alkohol.

Delaktighet
Genom att ha transparangs i hur vi driver våra projekt, att informera och involvera de som arbetar i projekten, skapar vi en
större förståelse och respekt för varandra men även respekt för projektet så som utförande och ekonomi.

Lönsamhet
Vår ambition är att vi tillsammans ska skapa en trygg och säker arbetsplats, där vi respekterar varandra och att vi alla har ett sunt miljö- och säkerhetstänk och genom detta kommer vi att skapa lönsamhet för alla parter i våra projekt.